جستجوی پزشکان

انفجار دندانپزشک در سال 2025

دوشنبه 13 دی 1395

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: در صورتى که از سال آتى، هیچ دانشجوی جدیدی در رشته دندان‌پزشکى پذیرش نشود، جمعیت دندان‌پزشک کشور در پنج سال آتى یعنى تا سال ١۴٠٠ هجرى شمسى، به مرز پنجاه هزار دندان‌پزشک مى‌رسد.

دکتر نوید ناصری با اشاره به این‌که در حال حاضر در ۶۶ دانشکده فعال دندان‌پزشکى کشور، حدود ۲۰ هزار دانشجو در حال تحصیل هستند، بیان داشت: این تعداد دندان‌پزشک متناسب با جمعیت ۱۵۰میلیون نفرى است نه جمعیت حدود ٨۵ میلیون نفر در سال ١۴٠٠.
وی افزود: اگر همین میزان پذیرش دانشجو و در نتیجه همین سرعت افزایش دندان‌پزشک ادامه‌دار باشد، تا سال ۱۴۲۵، با توجه به پذیرش سالانه دو هزار دانشجو و حذف حدود ۲۰هزار دندان‌پزشک از چرحه فعالیت، فقط تعداد دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل داخل کشور در این سال به مرز ٨٠ هزار نفر مى‌رسد که متناسب با جمعیتى حدود ٢۴٠ میلیون نفر است. در حالی‌که در بهترین شرایط رشد جمعیتى، جمعیت ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ١٠٣ میلیون نفر است.

ارسال شده در بلاگ