جستجوی پزشکان

هدایا و نذورات

هدایا ، نذورات و خدمات افتخاری

خیرین و نیکوکاران گرامی میتوانند با هماهنگی قبلی و تماس با واحد مشارکتهای کلینیک دندانپزشکی، کمک ها و هدایای خود را که شامل کلیه اقلام مصرفی دندانپزشکی ،پزشکی و اداری می باشد به کلینیک اهدا فرموده و رسید دریافت نمایند.

 

همچنین با توجه به وجود تجهیزات دندانپزشکی متعدد همواره این مرکز نیاز به خدمات تعمیرات لوازم تجهیزات دندانپزشکی و اتاق عمل داشته و در این زمینه نیز پذیرای حضور افتخاری متخصصین امر میباشد.