جستجوی پزشکان

دعوت به همکاری

به استحضار میرساند گروهی از انسانهای پاک نیت و خیرین گرامی در خصوص مسائل بهداشتی و درمانی معلولین راهی را آغاز نموده اند که هر روز بر رهروان این راه افزوده شده تا خدمتی را متفاوت تر از دیگران رقم زنند. ما در اندیشه آنیم که این بزم عاشقانه را بدون شما صفایی نیست وحضور گرم وصمیمی شما بزرگواران غنیمتی است ارزشمند در این خدمت متفاوت.

منتظر قدمهای استوار و دستان پر مهرتان هستیم

captcha