جستجوی پزشکان

موسسین

دکترعلی حدادیان ، دکتر محمد علوی ، خانم دکتر عصمت شهیدی ، خانم دکتر مریم جعفریان ، دکتر حسین بیگلری  و دکتر صادقی از مؤسسین کلینیک آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش می باشند.