جستجوی پزشکان

شماره حساب ها

جهت واریز وجه از شماره حساب زیر استفاده نمایید ، با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت مبلغ وجه را واریز نمایید و شماره فیش بانکی (درج شده به رنگ قرمز روی فیش) را براي ما ارسال نمائيد.

 

شماره حساب :

بانک ملت درمانگاه احسان 46593301/76

 

شماره کارت  :

بانک ملت درمانگاه احسان 6104337753826153

 

در پایان اطلاعات وجه وایزی خود را به ما از طریق شماره تماس کلینیک اطلاع دهید :

 

تلفن تماس :

36679600 (051)