جستجوی پزشکان

لیست دندانپزشکان

لیست دندانپزشکان و پزشکان

دندانپزشکان و پزشکان نیک اندیش و خیر که به صورت افتخاری با کلینیک همکاری می نمایند.

هیأت مؤسس  کلینیک دندانپزشکی عبارتند از:

دکترعلی حدادیان – دکتر محمد علوی- خانم دکتر عصمت شهیدی- خانم دکتر مریم جعفریان – دکتر حسین بیگلری –  و دکتر صادقی از مؤسسین کلینیک آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش می باشند.

ردیف

دندانپزشکان

تخصص

1

آقای دکتر ملازم قمی

 

2

آقای دکتر سلامی

 

3

آقای دکتر مرتضوی

جراح فک و صورت

4

آقای دکتر علی رجائی

 

5

اقای دکتر ارجمند

 

6

خانم دکتر اسماعیلی

 

7

آقای دکتر حدادیان

پروتز

8

آقای دکتر منصف

درمان ریشه

9

آقای دکتر رحمانی

پریو

10

اقای دکتر ارجمند

 

11

خانم دکتر مولوی

 

12

خانم دکتر مکارم

 

13

خانم دکتر نجفی

 

14

آقای دکتر جلالی

جراح فک و صورت

15

آقای دکتر حسینی ادیب

ارتودنسی

16

آقای دکتر محمد حیدریان

 

17

آقای دکتر ذاکری

 

18

آقای دکتر محزون

 

19

آقای دکتر اکبر فلاح رستگار

درمان ریشه

20

آقای دکتر امیر فلاح رستگار

 

21

اقای دکتر علوی

ترمیم زیبایی

22

آقای دکتر آقایی

 

23

آقای دکتر قنبری

 

24

آقای دکتر رامین حیدریان

 

25

آقای دکتر حصاری

 

26

خانم دکتر عندلیبی

 

27

خانم دکتر ناصح

 

28

خانم دکتر تاجیک

اطفال

29

خانم دکتر میرزاخان

 

30

آقای دکتر اکبری

 

31

آقای دکتر مظلوم حسینی

 

32

آقای دکتر موسوی

درمان ریشه

33

آقای دکتر کریمی

 

34

آقای دکتر نعمت پور

 

35

آقای دکتر بیهقی

 

36

آقای دکتر حامد زاده

درمان ریشه

37

خانم دکتر رضوانی

 

38

آقای دکتر حامد روح بخش

پریو

39

آقای دکتر ارجمند

 

40

آقای دکتر بازیار

 

41

آقای دکتر رادمان

 

42

آقای دکتر مجیدی

 

43

آقای دکتر حدادیان

پروتز

44

آقای دکترخاتمی

 

45

آقای دکتر حریری

 

46

آقای دکتر قوامی

 

47

آقای دکتر ارجمند

 

48

خانم دکتر حسینی پور

ترمیم و زیبایی

49

آقای دکتر کمالی

 

50

آقای دکتر تاجی

 

51

آقای دکترنامجویان

 

52

آقای دکتر مینوچهر

 

53

 خانم دکتر موحد

اطفال

54

آقای دکتر برادران

پروتز

55

آقای دکتر اشجعی

 

56

آقای دکتر پور محمد

 

57

آقای دکتر حمامی

 

58

آقای دکتر کریمی

 

59

آقای دکتر شفاعی

 

60

آقای دکتر رضایی دقیق

 

61

آقای دکتر جلالیان

جراح فک و صورت

62

آقای دکتر عرب

پریو

63

خانم دکتر شهیدی

 

64

آقای دکتر صنعت خانی

بیماریهای دهان و دندان

65

خانم دکتر قدوسی

درمان ریشه

66

خانم دکتر کاووسی

 

67

آقای دکتر عبد الرضا شهابی

متخصص بیهوشی

68

آقای دکتر بهزاد اسلامی

متخصص بیهوشی

69

آقای دکتر احمد زنگویی

متخصص بیهوشی

70

آقای دکتر حسن زنگویی

متخصص بیهوشی

71

آقای دکتر حسین پور

متخصص بیهوشی

72

آقای دکتر حمید رضا سروری

متخصص بیهوشی