جستجوی پزشکان

کمکهای نقدی

مشارکتها و کمک های نقدی

کلینیک دندانپزشکی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش همیشه پذیرای کمک های شما خیرین عزیز بوده و هر گونه یاری رسانی اعم از مالی و خدماتی به این مرکز جهت بالا بردن کمیت و کیفیت خدمات دندانپزشکی به معلولین عزیز استفاده میگردد. عزیزانی که تمایل به مشارکتهای نقدی دارند میتوانند از شماره حساب ذیل استفاده نمایند و نام و شماره فیش واریزی را به واحد مشارکتهای کلینیک اعلام نمایید .

شماره حساب :

بانک ملت درمانگاه احسان 46593301/76

شماره کارت بانک ملت

6104337753826153

تلفن تماس :

36679600 (051)