جستجوی پزشکان

دکترحسین حامد روح بخش

دکترحسین حامد روح بخش
  • متخصص پریودانتیست
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال 1395
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش