جستجوی پزشکان

دکترمحمد خسرو حامدزاده

دکترمحمد خسرو حامدزاده
  • متخصص درمان ریشه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی معلولین شهید فیاض بخش از سال 1391
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش