جستجوی پزشکان

دکتر بهزاد اسلامی

دکتر بهزاد اسلامی
  • متخصص بیهوشی
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال 1395
بخش ها: اتاق عمل, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: متخصص بیهوشی