جستجوی پزشکان

دکتر ترانه موحد

دکتر ترانه موحد
  • دکترای دندانپزشکی و متخصص اطفال
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال95
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش