جستجوی پزشکان

دکتر جعفر ابراهیمی

دکتر جعفر ابراهیمی
  • متخصص ارتوپدی
  • همکاری افتخاری با اتاق عمل کلینیک دندانپزشکی از سال 1395
بخش ها: اتاق عمل, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: متخصص ارتوپدی