جستجوی پزشکان

دکتر حسن زنگویی

دکتر حسن زنگویی
  • متخصص بیهوشی
  • همکاری افتخاری با کلینیک از سال 93
بخش ها: اتاق عمل, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: متخصص بیهوشی