جستجوی پزشکان

دکتر حسن موسوی

دکتر حسن موسوی
  • متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
  • حضور افتخاری در کلینیک از سال 1394
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش