جستجوی پزشکان

دکتر غزاله ابوالفتحی

دکتر غزاله ابوالفتحی

همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال 1387

بخش ها: اتاق عمل, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: متخصص اطفال دندانپزشکی