جستجوی پزشکان

دکتر فرهاد بیهقی

دکتر فرهاد بیهقی
  • دکترای دندانپزشکی
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال 1385
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش