جستجوی پزشکان

دکتر بهزاد لطیفیان

دکتر بهزاد لطیفیان
  • متخصص اطفال دندانپزشکی
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال 1396

 

بخش ها: اتاق عمل, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: متخصص بیهوشی