جستجوی پزشکان

دکتر محمد حسین کریمی

دکتر محمد حسین کریمی
  • دکترای دندانپزشکی
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال 1388
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش