جستجوی پزشکان

دکتر محمود کمالی

دکتر محمود کمالی
  • دکترای دندانپزشکی
  • همکاری افتخاری با کلینیک از سال 1387
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش