جستجوی پزشکان

دکتر هادی برادران

دکتر هادی برادران
  • دکترای دندانپزشکی و متخصص پروتز
  • همکاری افتخاری با کلینیک دندانپزشکی از سال 1395
بخش ها: بخش دندانپزشکی 1, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش