جستجوی پزشکان

دکترمحمدعلوی

دکترمحمدعلوی
  • فارق التحصیل دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1353
  • متخصص ترمیمی زیبایی از دانشکده دندانپزشکی مشهد
  • 10 سال خدمت در بخش درمانی دانشگاه علوم پزشکی
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • مسئول نظارت بر دندانپزشکی استان خراسان
  • عضو هیات مدیره نظام پزشکی مشهد
  • عضو هیات تجدید نظرنظام پزشکی مشهد
  • دادیار نظام پزشکی مشهد
  • خدمت افتخاری در کلینیک دندانپزشکی معلولین شهید فیاض بخش از سال 1382
بخش ها: بخش دندانپزشکی, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: ترمیمی زیبایی
درجه: متخصص