جستجوی پزشکان

دکتر علی حدادیان

دکتر علی حدادیان
  • فارق التحصیل رشته دندانپزشکی از دانشگاه تهران سال1342
  • متخصص پروتز از دانشگاه مادام کوری پاریس، فرانسه سال 1354
  • سه مرتبه دبیر جامع دندانپزشکی ایران
  • سرپرست کنگره 18 مشهد سال 1359
  • ریاست دانشکده دندانپزشکی مشهد در سالهای 1357،1358
  • معاون امور دانشجویی دانشگاه مشهد سال 1358

آقای دکتر حدادیان همیشه توجه خاصی به درمان جامعه معلولین داشته و کمک به این قشر آسیب پذیر را دستور کار خود قرار داده و سالیان متمادی به صورت فردی به معالجه معلولین آسایشگاه فیاض بخش پرداخته و این خدمت انگیزه ای بود که در سال 1383 با تشکیل هیأت مؤسس برای بررسی شرایط وضع دندانپزشکی معلولین آسایشگاه، احداث کلینیک دندانپزشکی پایه ریزی شود و در تاریخ 1384/06/01 اولین بیمار در کلینیک معالجه شد.

بخش ها: بخش دندانپزشکی, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
تخصص ها: پروتز
درجه: متخصص