جستجوی پزشکان

دکتر عبدالرضا شهابی

دکتر عبدالرضا شهابی
  • فارغ التحصیل دانشکده پزشکی مشهد  سال 1350
  • فارغ التحصیل تخصص بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1356
  • پزشک نمونه انجمن متخصصین بیهوشی ایران سال 1392
  • پزشک نمونه خراسان رضوی سال 1395
  • موسس و مسئول فنی اتاق عمل کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
  • اولین متخصص بیهوشی افتخاری کلینیک دندانپزشکی از سال 1388
بخش ها: اتاق عمل, کلینیک دندانپزشکی اسایشگاه معلولین فیاض بخش
موقعیت: موسس و مسئول فنی اتاق عمل کلینیک دندانپزشکی
تخصص ها: بیهوشی
درجه: متخصص